Kategorie

Synonim słowa: aby

Synonimy do słowa aby

Synonimy do aby z podziałem na kontekst

Znaczenia słowa aby

Aby to słowo pełniące w języku polskim dwie funkcje. Może stanowić spójnik bądź partykułę wyrażającą życzenie lub wątpliwość. Synonimem słowa "aby" jest słowo "żeby".

"Aby" jako spójnik Łączy zdania, wprowadzając zdanie podrzędne, którego zadaniem zwykle jest wyjaśnienie przyczyny tego, co zostało opisane w zdaniu nadrzędnym ("Stanęła na palcach, aby dosięgnąć górnej półki"). Może również wprowadzać zdanie podrzędne informujące o czymś nieoczekiwanym ("Zrezygnował z zawodów regionalnych, aby po roku pobić rekord świata"), a także podkreślać rezultat czynności zależy od danej cechy w szczególnym nasileniu ("Była zbyt dumna, aby przyjąć tę propozycję").

"Aby" jako partykuła wyrażająca życzenie Przykład: Aby do wiosny!

"Aby" jako partykuła wyrażająca wątpliwość Przykład: Nie zamierzałeś aby regularnie biegać od Nowego Roku?