Kategorie

Synonim słowa: cel

Synonimy do słowa cel

Synonimy do cel z podziałem na kontekst

Znaczenia słowa cel

Często słyszymy, że trzeba w życiu mieć jakiś cel, że ktoś wziął sobie kogoś za cel, albo że ktoś idący właśnie zdąża do jakiegoś celu. Rzeczywiście, słówko to posiada wiele znaczeń:

Słówko to posiada liczne synonimy. Wśród najpopularniejszych warto wymienić: przeznaczenie, ambicja, misja, plan, zamysł, dążenie, punkt docelowy, ale i obiekt, przedmiot.