Kategorie

Synonim słowa: dzieci

Synonimy do słowa dzieci

Synonimy do dzieci z podziałem na kontekst

Znaczenia słowa dzieci

Słówko "dzieci" to liczba mnoga rzeczownika "dziecko". Słowo to można rozumieć dosłownie, albo w przenośni - dzieci mogą być bowiem biznesem, który się udał, czyli na przykład firmami, które ktoś założył i które świetnie później prosperują. Definicje tego słowa więc następujące: