Kategorie

Synonim słowa: dzieci

Synonimy do słowa dzieci

Synonimy do dzieci praca z podziałem na kontekst

Znaczenia słowa dzieci

Słówko "dzieci" to liczba mnoga rzeczownika "dziecko". Słowo to można rozumieć dosłownie, albo w przenośni - dzieci mogą być bowiem biznesem, który się udał, czyli na przykład firmami, które ktoś założył i które świetnie później prosperują. Definicje tego słowa są więc następujące:

  • dzieci to ludzie - od narodzin aż do okresu dojrzewania (przyjmuje się umownie, że do 18 roku życia),
  • dzieci to potomkowie jakiejś pary, które bez względu na wiek zawsze ich dziećmi już będą,
  • dzieci to również potomkowie zwierząt,
  • w rozumieniu potocznym dzieci są wytworami czyjejś pracy, bardzo ważnymi dla tej osoby,
  • to również określenie ludzi, którzy zachowują się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, dziecinnie.